MMC Elektrik Mühendislik

Elektrik İç Tesisat Muayene Kontrol Raporu

Elektrik İç Tesisat Kontrolü Nedir ?

İç tesisat kontrolü işletmelerin elektrik tesisatlarının tümünün yönetmelikler ve mühendislik isterleri gereği tesis edilip edilmediğinin kontrolüdür. Elektrik iç tesisat kontrolünde çeşitli ölçüm ve gözle muayene faliyetleri yapılır.

Elektrik tesisat kontrolünde işletmelerin: branşman, enerji odası, kablo şaftı, sayaç ve dağıtım panoları, ag kompanzasyon, buatlar, prizler ve aydınlatma bazında gözden geçirilip ilgili standart ve yönetmeliklere uygun olup olmadığı kontrol edilir. Elektrik tesisat muayene faliyetleri mühendisler tarafından yapılarak değerlendirilir.

Elektrik İç Tesisat Raporu Nedir ?

Elektrik iç tesisat kontrolü , sonucunda elektrik tesisatınızda herhangi bir problem yok ise elektrik iç tesisat uygunluk raporu düzenlenmektedir. Düzenlediğimiz elektrik iç tesisat uygunluk raporları 1 yıl süre ile geçerlidir. Tesisat uygunluk raporu düzenlenmesi EMO Elektrik Mühendisleri Odası tarafından yetkili Elektrik İç Tesislerinin Denetimi ve Raporlanması belgesine sahip SMM Mühendisler tarafından verilebilir.

Elektrik İç Tesisat Kontrolü Faydaları Nelerdir ?

Bu paragrafta Elektrik İç Tesisat Ölçüm ve Kontrollerini yaptırmanız durumunda ilk olarak kontrollerin kapsamından ikinci olarak işletmenize olacak faydalarından bahsedeceğiz.

Öncelikle şunu belirtmek isterim ki elektrik iç tesisat ölçüm ve incelemeleri, tesisin elektriksel ekipmanlarının bir röntgeni gibidir. Tesisat içerisinde arızaya sebep olabilecek zayıf noktalar tespit edilmiş olmaktadır. Tesis içerisinde makinelerin arızalanmasına sebep olabilecek noktaların yanı sıra, elektrik tesisatının yangına karşı zayıf noktaları da tespit edilmektedir.

Elektrik İç Tesisat Kontrolü Hizmetinin Kapsamı Nedir ?

İç Tesisat Kontrolleri kapsamında; Yalıtım direnci, Faz-Nötr Çevrim empedansı, Faz-Toprak Çevrim Empedansı, Artık Akım Koruma Düzeneği Açma Zamanı (RCD Time), Artık Akım Koruma Düzeneği Açma Akımı ve Koruma Hattı Süreklilik ve Topraklama direnç ölçümleri ile Gözle Kontrol ve Fonksiyon Testleri yapılmalıdır.

 • Bağlantı kablonuzun kesiti, türü, proje ve yönetmeliklere uygunluğu bağlantılarının uygunluğu
 • Pano odası, kablo bacası, sayaç ve dağıtım panolarının kontrolleri
 • Elektrik motorları ile yol alma şekilleri
 • Asansör tesisatınızın elektrik periyodik kontrolü
 • Aydınlatma ve priz tesisatı periyodik kontrolü
 • Kompanzasyon panosu incelemesi ve uygunluk değerlendirmeleri

Sonuç olarak elektrik tesisatı ölçüm ve incelemeleri sonucunda İşçi sağlığı ve iş güvenliği açısından problem yaratabilecek eksiklikler raporlanarak, firmalara iş güvenliği açısından kapsamlı bir rapor sunulmuş olacaktır.

İç tesisat raporu ile tesiste elektrik tesisatında revizyon yapılmak istendiğinde ayrıntılı bir keşif raporu olarak kullanılabilmektedir. Tesiste meydana gelen bir arıza durumunda tüm noktaların belirtildiği iç tesisat raporu kullanılarak arızalara çok daha hızlı müdahale etme imkanı doğmaktadır.

Tesiste tüm noktaların kontrolü ile tesis sahibi firmalar, elektriksel periyodik kontrollerde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kapsamındaki tüm sorumlulukları yerine getirmiş olmaktadırlar.

Elektrik İç Tesisat Muayenesinde Yapılan Ölçümler

Ölçümler tesisatınızın sağlığı açısından bir Check – Up gibidir. Elektrik tesisatınızın elektrik panolarının kontrolleri ile sıkıntılı olan tüm bağlantılar ve imalatlar görülmektedir. Bu ölçümlerden biriside Termal kamera ile elektrik tesisatınızın kontrolüdür.

Termal kamera ile kontrol tesisatınızın röntgeni gibidir. Elektrik Panolarında , Sigortalar, Kontaktörler, Kablo Bağlantıları, Termik Manyetik Şalterler, Kondansatörler, Reaktörler, Harmonik Filtreler kontrol edilmektedir. Aynı şekilde Trafolar, Motor ve Pompalarda da kontrol faliyetleri yapılmaktadır.

Termal kamera ile pano kontrolü özellikle çok önemlidir. Tesisatınızın beyni ve yangına en çok sebebiyet veren yer elektrik panolarıdır.

Tüm bunların yanı sıra tesisatınızda izolasyon direnç ölçümleri de yapılmaktadır. İzolasyon direnci ölçümünün bir diğer adı yalıtım testi kontrolü dür.

İzolasyon direnci ölçümü bir diğer adıyla yalıtım testi tesisatlarımız için bir güvenlik doğrulamasıdır. Elektrik akımının bulunduğu her ekipman için yalıtım testi uygulanabilir. Elektrik akımını gövde ile ayırmak/yalıtmak izolasyon sağlamak demektir. Burada bahsedilen direnç yalıtılan iki malzeme arasında ki zorlanmaya dayanmadır. Bu direnç ne kadar yüksekse izolasyon o kadar iyidir demektir.

Topraklama ölçüm ve raporlama hizmeti iç tesisat kontrolü ve raporlanmasına dahil edilmelidir.

Topraklama ölçümü elektrik tesisat muayene faliyeti kapsamında değerlendirilmelidir. Topraklama ölçümleri paratoner pano makina gövdeleri trafo prizler olarak tüm tesisatı kapsamalıdır. Elektrik tesisat kontrolleri topraklama ölçümleri ile ayrı düşünülemez. Elektrik iç tesisat formu düzenlemelerinde topraklama değerlerine atıf yapılmaktadır

Elektrik İç Tesisat Uygunluk Raporunu Kimler Düzenleyebilir

Yapılacak ölçümlemeleri, raporlamaları ve uygunluk değerlendirmelerini EMO üyesi Elektrik, Elektrik-Elektronik ve Elektronik Mühendisleri yapabilirler. Bünyesinde Elektrik Mühendisi çalıştıran işletmeler bu ölçümleri kendileri yaptırabileceği gibi o yıl için geçerli EMO üyesi Serbest Müşavir Mühendis(SMM) Belgesi sahibi gerçek kişiler den hizmet alabilir. Bu raporların geçerli olabilmesi için gerekli yetki belgeleri aşağıda ki gibidir.

 • Elektrik SMM Belgesi
 • Topraklama Yetkilendirme Belgesi
 • Elektrik İç Tesisleri Denetimi ve Raporlama Yetkilendirme Belgesi
 • Ölçüm yapılan cihazların kalibrasyon belgesi
 • Ekipnet Sistemine Kayıtlı olmak

İşyeri elektrik tesisatı periyodik kontrol raporu için gerekli belgeler bunlardır.